Poesía Bilbao  31 mar 2024

Las verdes yemas

Las verdes yemas rebeldes

se revuelven entre la basura maloliente

de este gran vertedero redondo y achatado por los polos.


Gorringo berde errebeldeak

altxatzen dira zabortegi handi honetako zabor kirasdunaren artean

poloekin zapaldutatekin.


The green rebelious buds

stir up between the stinky garbage

of this huge dump, round and flattened at the poles.0
0
28Cargando